Zorg op onze school

Alle leerlingen worden gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem door ons zorgteam dat bestaat uit de zorgcoördinator, GOK-leerkrachten ( Gelijke Onderwijskansen), AN-leerkracht ( Anderstalige Nieuwkomers).

Zorg op onze school

De directie, zorgcoördinator, zorgleerkrachten en leerkrachten overleggen regelmatig hoe ze een kind op de juiste manier kunnen helpen.

Zorg op onze schoolZorg op onze school

Kinderen met problemen worden geholpen in kleine groep in de zorgklas. De leerkracht past eventueel de leerstof in de klas aan: hoeveelheid, moeilijkheid…

Zorg op onze schoolZorg op onze school

Uitwerking van projecten voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben: kangoeroeklas uitdaging

Zorg op onze school

Kinderen met een leerstoornis of emotionele problemen worden professioneel begeleid ( eventueel in overleg met de zorgcoördinator, CLB, logopedist, kinesist e.a.).

Zorg op onze school

Kinderen die een andere taal spreken leren Nederlands.

Zorg op onze school

Extra taken, hoekenwerk en contractwerk in de klas zorgen voor leren naar ieders mogelijkheden.