De schoolraad voor het gemeenschapsonderwijs Kapellen

Participatieorgaan in het Gemeenschapsonderwijs dat per school georganiseerd wordt.

De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad

Een schoolraad telt acht leden plus de schooldirectie: drie leden rechtstreeks verkozen door en uit ouders, drie leden rechtstreeks verkozen door en uit personeel, twee leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus. De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de leden ouders of de gecoöpteerde leden.

Verkozen ouders:

Dhr.  Dirk Van Hove

Mevr. Myriam van Gucht

Mevr. Chantal Van Rompaey

Gecoöpteerde ouders:

Mr. Lieven Verbert

Mevr. Wendy Schoeters

Verkozen door het personeel:

Mevr. Jepke Pals

Mr. Nick Brackeva

Mevr. Janssens Annik

Directeur:

Mevr. Carla Voeten

Bevoegdheden

advies verlenen aan de directeur over:

  • algemene organisatie van de school
  • het schoolbudget
  • het schoolwerkplan

overleg met de directeur:

  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement 
  • aanwending van het lestijdenpakket
  • organisatie van niet- lesgebonden opdrachten

advies aan de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur:

  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer