Oudervereniging gemeenschapsonderwijs Kapellen

Waarom een oudervereniging?

Door de eenvoudige vaststelling, dat de opvoeding van onze kinderen deels thuis en deels in de school gebeurt, is in feite het waarom van een oudervereniging reeds verklaard.

Ons oudercomité is zeker geen "syndicaat" van bemoeizieke ouders, die over alles en nog wat hun zegje dienen te hebben. In tegendeel gaan wij er van uit, dat directies en leerkrachten op hun terrein "specialist” zijn. Het feit dat wij hen onze kinderen toevertrouwen, bewijst ons vertrouwen in hun bekwaamheid.

Het oudercomité tracht bij zoveel mogelijk ouders de passieve schoolinteresse om te buigen naar een meer actieve betrokkenheid bij het schoolgebeuren.

Om dit doel te bereiken organiseert ons oudercomité regelmatig informatievergaderingen en voordrachten. Telkens zulke manifestatie plaats heeft, wordt u via de school verwittigd. Ouders die meer informatie over onze oudervereniging wensen te weten, kunnen terecht bij:

  • Ann Luyckx