Info over de kangoeroeklas: uitdaging

De kangoeroeklas is er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerstof in de klas wordt gemakkelijk verwerkt waardoor deze leerlingen niet leren om een inspanning te leveren en soms interesse en motivatie verliezen. De leerlingen komen een bepaalde periode naar de kangoeroeklas: welke periode staat vermeld op het infobriefje.

Een leerling wordt gekozen op basis van prestaties, IQ-test, belangstelling, andere testen en onderzoeken… Bij discussie over deelname aan de kangoeroeklas ( bijv. met de ouders) tellen de gegevens van de IQ-test.

Projecten.

In de kleuterschool werken we met een plus-groepje. De kinderen gaan dieper in op het thema van de klas of gaan in op een onderwerp dat hun belangstelling heeft; we werken met boeken, film, leerspelen, denkspelen, ontwikkelingsmaterialen... In de klas wordt er bij elk thema aandacht besteed aan uitbreiding naar deze kinderen toe.

Voor leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de lj.:

Eerst werken we aan een aantal moeilijkere taken om te kijken of de kinderen zich goed voelen bij meer uitdaging. Dan valt de definitieve beslissing over de deelname aan de kangoeroeklas ( uitdaging).

Er wordt naar een onderwerp gezocht dat in groep kan worden uitgewerkt. Hierover zoeken wij zoveel mogelijk op en leren dat ook goed te doen ( in boeken, op Internet, in de bibliotheek). Er ontstaat een bundel met tekeningen, foto’s, korte teksten, een geluidsmontage, een toneelstukje, een bouwwerk...

De kangoeroeklasDe kangoeroeklas

Leerlingen uit het 4de , 5de ,6de leerjaar werken zelfstandig of per groep een onderwerp uit. Nadruk ligt op planning, opzoeken, uitwerking, leren studeren, presentatie.

Een voorbeeld van vorig schooljaar:

' We beginnen de kangoeroeklas altijd met een project over een bepaald thema.

Dit jaar was het thema experimenten.

Als eerste opdracht moesten we zelf een chemisch experiment uit een boek halen.

Dat experiment moesten we dan uitvoeren voor de hele klas.

Bij Diëgo klonk er een knal!

Bij Elena VB en Axelle kwamen er meerdere bubbels en een bel…

Joshi en Elena VS experimenteerden met een vloeistof die niet zo normaal was!

De volgende les kwamen er 2 nieuwe kinderen van het 4de leerjaar bij: Sam en Xander.

We bekeken video’s over atomen en het periodiek systeem.

En toen deden we een soort doorschuifsysteem.

Een groep bestudeerde  het periodiek systeem en brachten de juiste kleur aan volgens de legende.

Een andere groep moest atomen verbinden, namaken en fotograferen.

En de laatste groep zocht op uit welke elementen een hond bestaat.

Daarna tekenden we een atoom na en duidden de protonen, neutronen en elektronen aan.

Als laatste maakten Sam en Joshi (wij) deze samenvatting.'

 Er is dus ruimte voor allerlei onderwerpen, experimenten, probleemoplossend denken, filosoferen, creativiteit…

De kangoeroeklasDe kangoeroeklasDe kangoeroeklas

Taken verbredingsleerstof.

Sommige leerlingen die zeer snel werken of de leerstof van een bepaald onderdeel al beheersen, krijgen in de klas een bundel met verbredingsleerstof voor taal of rekenen. ( Somplex, Plus-taken taal en rekenen, Veilig Leren Lezen: Zon-boekjes, Leeskrakers, Breinbrekers,…). De begeleiding gebeurt in samenwerking met de klasleerkracht.

Het team van de kangoeroeklas