Voor- en nabewaking

 • De normale opvang van de leerlingen begint om 8.10 (15 minuten voor de aanvang van de lessen).
 • In de school zelf wordt voor- en nabewaking georganiseerd door Tierlantijn (OLO). U moet hiervoor uw kind(eren) wel inschrijven.
 • Voorbewaking is mogelijk vanaf 7.00 uur en nabewaking tot 18.30 uur

Klastijden

Onze schooluren:

 • van 8u.25 tot 12u.05 en van 13u.25 tot 15u.10.
 • op woensdag tot 12.05

Stuur je kind nooit te vroeg naar school.Als ze voor 8.10 aanwezig zijn,zijn ze verplicht om naar de voorbewaking te gaan. Ook ‘s middags mogen de kinderen die thuis eten, niet vroeger dan 13u.10 in de school zijn.

Indien deze regels niet worden nageleefd, is uw kind niet in orde met de schoolverzekering.

Telaatkomers mogen enkel in de les met een toelating via het secretariaat.

Ouders die hun kinderen naar school brengen,begeleiden ze niet verder dan tot aan de rand van de speelplaats.

Afwezigheden

Gelieve de school te verwittigen via het speciaal afwezigheidsbriefje, door de school verstrekt. Dit wordt meegegeven door de klasleerkracht als je kind afwezig is geweest! Deze wettiging is verplicht voor alle schoolplichtige leerlingen.  Voor afwezigheden vanaf 3 dagen is een doktersattest verplicht.

Als je kind afwezig is in de week voor of na een schoolvakantie, heb je steeds een doktersattest nodig!

Rapporten

Deze houden u op de hoogte van de evaluatie van de prestaties en van het gedrag van uw kind door middel van commentaar en cijfers. De cijfers worden niet opgeteld, maar geven wel een aanduiding over de leerprestaties. De rapporten worden omstreeks volgende data uitgereikt:

 • 1ste rapport Allerheiligen
 • 2de rapport kerstvakantie
 • 3de rapport paasvakantie
 • 4de rapport Eindrapport

Contactavonden

 • Informatieavond: begin september zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school                                                                
 • Eerste ouderavond: eind oktober
 • Tweede oudercontact: enkel op aanvraag van de leerkracht: voor de kerstvakantie
 • Derde ouderavond: voor de paasvakantie
 • Op het einde van het schooljaar is er voor alle klassen een oudercontact.